Winnie Bøttern Thorgaard

Associate Partner & Delivery Project Executive, IBM

Jeg skal kunne stole på, at en konsulent kan indgå gnidningsløst i arbejdskulturen og ud over sine spidskompetencer også bidrager til en god og produktiv stemning. Godt teamwork med Accuros freelancespecialister sikrede ARLAs migreringsprojekt ekstra værditilførsel.

Godt teamwork med freelancespecialister sikrede ARLAs migreringsprojekt ekstra værditilførsel. ARLA gennemførte i samarbejde med IBM et 14 måneder langt implementerings- og migreringsprojekt, som Winnie Bøttern Thorgaard, Associate Partner & Delivery Project Executive hos IBM, var projektleder for. Migreringen skulle implementeres over på en SAP-løsning på en eksisterende platform, og i takt med at projektet udviklede sig, valgte Winnie Bøttern Thorgaard at entrere med freelance SAP-specialister fra Accuro.

Forretningsforståelse og empatisk projektledelse

– Det var et omfattende flergrenet implementerings- og migreringsprojekt, der skulle implementeres på en SAP-løsning. Derfor fik jeg freelance SAP-specialister fra Accuro med på IBM-holdet. Det blev et rigtig godt teamwork allerede fra dag ét. Accuros folk var på alle måder proaktive. Svend Ørum, en af projektets teamleads og SAP-specialister, havde hurtigt dannet sig et overblik over projektets detaljer og forstod vores behov og var meget empatisk i hans samarbejdsform. Et godt eksempel er, at vi undgik at tabe momentum, da jeg akut manglede freelancekonsulenter. Svend Ørum kunne hurtigt anvise de helt rigtige kandidater til screening fra Accuros konsulentportefølje.

Teamwork og en god samarbejdsproces er altafgørende

– Faglig kvalitet er vigtig. Men når vi skal løse en så omfattende opgave, handler det måske mindst lige så meget om det, der foregår på det menneskelige plan. Især når man skal have et team til at fungere og samarbejde gnidningsløst over en så lang tidshorisont. Derfor lagde vi vægt på, at det ikke kun var skills og det faglige, som vi kiggede på, når vi screenede freelancespecialister, men mindst ligeså meget det personlige.
For mig er det altafgørende, at de freelancefolk, som vi tilknytter, forstår at begå sig i den kontekst, de bliver sat i. Vi har ofte flere underleverandører i spil samtidig. Derfor er det vigtigt, at vores tilknyttede specialister opfatter sig og agerer som del af IBM-teamet.

Et partnerskab frem for et kunde- og leverandørforhold

– Hos Accuro har jeg oplevet et særligt engagement. Jeg ved, at et vigtigt succeskriterie for Accuro er at kunne optimere deres kunders forretningsudbytte. Det kræver gensidig tillid og ærlighed i alle situationer. Og den virkelighed opnåede vi hurtigt i projektet, hvor jeg f.eks. ikke behøvede at være gatekeeper på alt. Jeg kunne stole på, at de, der skulle stå for 90 procent af afklaringerne, også gjorde det. Accuro demonstrede i hele projektforløbet i praksis, at målet for samarbejdet ufravigeligt var forbedring af de forretningsmæssige løsninger og metoder. Det betød en masse gensidig tillid, ikke mindst fordi vi formåede at udvikle vores daglige samarbejde til et effektivt partnerskab, der lå langt ud over et klassisk kunde- og leverandørforhold.