Persondatapolitik

I Accuro passer vi på dine personfølsomme oplysninger, og vi behandler dem med stor diskretion og i henhold til GDPR-retningslinjerne.

Vores kunder, konsulenter og kandidater er omdrejningspunktet for vores forretning. I årenes løb har vi opbygget en omfattende konsulent- og netværksdatabase. Det er herfra, at vi udvælger vores konsulenter og kandidater til de opgaver, vi får ind. Vi behandler persondata for at kunne tilbyde det helt rigtige match mellem kundernes behov og konsulenternes erfaring og kompetencer.

Vores behandling af dine personfølsomme oplysninger

Hvis du er konsulent eller kandidat:
 • indsamler vi dine persondata, når du indtaster dine informationer på vores hjemmeside, eller når du vedhæfter dem i et CV, som du har sendt til os.
 • matcher vi din profil med projekter hos vores kunder
 • fremsender vi din profil til kunder efter forudgående aftale med dig
 • modtages feedback fra kunder
 • kan vi sende dig jobopslag, nyhedsbreve, kursustilbud mv.
Hvis du er kunde:
 • indsamler vi dine persondata og dialoger, når du henvender dig til os eller ved vores henvendelse til dig
 • kan vi sende salgs- og markedsføringsmateriale samt nyhedsbreve, såfremt du aktivt har tilvalgt dette
 • sender vi dig kandidater til jobopslag, hvis du ønsker, at Accuro skal bidrage med det.

Sletning/opbevaring af dine data

Hvis du er konsulent eller kandidat:
 • Vi opbevarer dine informationer, indtil du ikke længere ønsker, at Accuro skal formidle dig til vores kunder, og/eller Accuro ikke længere har legitime grunde til at forsætte opbevaringen. Du kan fremsende ønske om sletning via den mailadresse, du har registreret i vores database.
 • Accuro sender en e-mail to gange årligt. Denne giver dig mulighed for at blive slettet i vores systemer eller at opdatere dine data.
 • Sletning af dine informationer sker i det omfang, at det ikke konflikter med f.eks. bogføringsloven eller anden lovgivning.
Hvis du er kunde:
 • Vi opbevarer dine informationer, så længe du betragtes som en relevant kunde.
 • I det omfang det ikke konflikter med f.eks. bogføringsloven eller anden lovgivning, sletter Accuro information, som ikke er krævet af denne lovgivning. Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, når de ikke tjener det formål, som de var indsamlet til. Dog opbevarer vi dem altid i minimum fem år af hensyn til bogføringsloven.

Dine rettigheder jf. persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du ret til 1) at få indsigt i dine personoplysninger 2) at få rettet ukorrekte personoplysninger 3) at få slettet dine personoplysninger 4) at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring 5) ret til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger, der findes som sikkerhedskopier).

Du har til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet
(https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/)

Hvis vi videregiver dine oplysninger

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, undtagen i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Accuro, hvis vi har dit samtykke hertil. Vi beder om samtykke hver gang, vi ønsker at fremsende dig til et projekt. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

 • Til ekstern databehandling
  Vi videregiver personfølsomme oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores informationssikkerhedspolitik samt andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

 • Af juridiske årsager
  For overholdelse af gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.

Informationssikkerhed

Vi anvender udelukkende standardsystemer, som leveres fra cloud-løsninger af virksomheder, der holder anerkendte erklæringer omkring informationssikkerhed fra uafhængig tredjepart eller certificeringer for Informationssikkerhed.

Vi beskytter informationer mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer på PC, tablet, mobiltelefon etc. Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger for disse enheder:

 • Antivirus på alle enheder, der behandler personfølsomme oplysninger.
 • Personoplysninger, der lagres på enheder, synkroniseres op i cloud-løsninger.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Accuros vegne.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik.

Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet om at løse klager om overførsel af personfølsomme data, som vi ikke kan løse direkte med dig.

Ændringer

Vores persondatapolitik kan ændres fra tid til anden. Eventuelle ændringer af denne persondatapolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).

CEO & Owner

Svend Ørum

sgo@accuro.dk
(+45) 4097 2064

CEO & Owner

Svend Ørum

sgo@accuro.dk
(+45) 4097 2064