Sune Slemming

Head of Business Solutions Competence Center – DOVISTA A/S

Det er helt essentielt og værdifuldt for DOVISTA, at de SAP-freelancekonsulenter, som vi benytter, er empatiske, tillidsskabende og kan indgå konstruktivt i dialog med forretningen. Dovista bruger i stort omfang eksterne leverandører til at implementere sine IT-løsninger, men har brugt Accuro, når der internt har været behov for særlige kompetencer eller for at skalere op.

Dovista bruger i stort omfang eksterne leverandører til at implementere sine IT-løsninger, men har særligt brugt Accuro, når der internt har været behov for særlige kompetencer eller for at skalere op.

Accuro har været dygtige til hurtigt og ret præcist at levere kandidater, der matchede vores ønsker. Det, at hyre freelancekonsulenter, er jo alternativet til selv at ansætte – og derfor er det selvfølgelig helt afgørende, at vi kan få dækket vores behov både på den korte og lange bane. Der er mange teknisk dygtige IT-freelancere i omløb, men der er to helt essentielle ting, som vi ønsker, at vores freelancekræfter skal besidde ud over faglig ekspertise: De skal være gode konsulenter, og de skal kunne formidle og sætte den rigtige løsning i brug. – Den faglige ballast er naturligvis vigtig, men det er også vigtigt for os, at vores freelancere er konstruktive og gode facilitatorer, og at de har mod til at indgå i teamwork’et og tage ansvar for at skabe den absolut bedste løsning på den lange bane.

Et konsulenthus som Accuro, der formidler mange seniorkonsulenter, skal stille høje krav til deres kandidater. De skal garantere den faglige ekspertise og sikre, at konsulenten har erfaringen og evnen til hurtigt at sætte sig ind i forretningen for dermed at skabe løsninger med merværdi.

Dygtige freelancere skal ikke alene kunne se, hvad der skaber værdi for DOVISTA – de skal også forstå vores kunders behov og “tænke bagom”. Derfor er den faglige tyngde vigtig. Når vi hyrer freelancere ind, som skal fungere på vores side af bordet, skal jeg have tillid til, at de kan løse opgaven.

De menneskelige kvaliteter fylder også meget, fordi det meste af det, vi laver, forandrer forretningen på en eller anden måde og ændrer processer og løsninger. Derfor har vi også brug for, at vores IT-freelancere besidder empati og evner at kommunikere i øjenhøjde. – Vi har ingen særlige præferencer hvad angår alder, når vi samarbejder med IT-freelancere. Men vi kommer ikke uden om, at vi foretrækker at hyre dygtige IT-folk med en bred erfaring ud over deres tekniske spidskompetencer.

Når vi ind i mellem løber tør for ressourcer, har vi ofte et meget specifikt her-og-nu-behov. Og det kræver erfaring på alle niveauer at kunne løse en sådan opgave hurtigt og præcist. Derfor er de IT-freelancespecialister, som vi hyrer ind, for det meste erfarne seniorkonsulenter.

Tillid og ansvarlighed er hjørnesten i et godt samarbejde

Når vi vælger at samarbejde med en konsulentvirksomhed, er det ikke alene for at spare tid men også for at sikre, at de formidlede kandidater opfylder vores behov hele vejen rundt.

I samarbejdet med Accuro har vi altid haft en ærlig snak om, hvor vi er i processen, hvilket niveau IT-konsulenten bør have og hvilken sværhedsgrad opgaven har. Herfra har Accuros konsulent overtaget scenen og udvalgt kandidaterne til os.

Accuros udgangspunkt for at kunne levere kandidater med den rigtige profil til DOVISTA’s opgaver har grundlag i konsulentvirksomhedens omfattende viden om IT og SAP-teknologi kombineret med et indgående kendskab til deres portefølje af freelancespecialister. Accuros konsulenter har hurtigt forstået vores behov og konkrete forretningsmæssige mål, og de har hver gang tidligt i forløbet været proaktive i forhold til konkrete løsningsmuligheder. Allerede dér ligger der en vigtig kvalitetssikring for os, som giver en ekstra tillid i samarbejdet. For os betyder det rigtig meget, at vi ikke selv behøver at bruge tid på at afsøge markedet, når vi ved, at Accuro kan levere varen.