Jeanette Bech Naeslund

IT-assistent

Accuro er topprofessionelle på alle områder, og jeg er stolt af at være deres ambassadør, når jeg er ude på opgave for dem.

IT-verdenen er en omskiftelige branche. Derfor er det trygt at samarbejde med et konsulenthus, der virkelig er velfunderet inden for sit område.

Accuro er ikke et hvilket som helst IT-konsulenthus. Jeg giver dem fem stjerner ud af fem mulige. De er mere jordnære og strukturerede end andre steder, jeg har arbejdet.
Der er en særlig ro og positiv stemning, som udspringer af deres meget personlige stil. De er top professionelle, super dygtige indenfor deres felt og stiller høje kvalitetskrav til deres freelancekonsulenter. Samtidig er de meget familiære og inkluderende. Det er en faglig relation, der både er enormt inspirerende, fri og samtidig ansvarliggørende. Man føler sig set og har virkelig en win win-følelse sammen med dem.

Set fra mit synspunkt er Accuro den helt rigtige samarbejdspartner for freelancekonsulenter, som vil noget mere end bare blive hyret ud efter lavestbydende først-til-mølle-princippet.
Jeg føler, at Accuro søger ansvarlighed hos de freelancere, som de udvælger og tilbyder deres kunder. Konsulenterne er Accuros ansigt udadtil, når de er ude på projektopgaver, og derfor drejer det sig ikke kun om at være faglig dygtig – det giver sig selv – men ligeså meget om at kunne indgå naturligt i et samarbejde og have blik for kundens virkelighed og behov. Og så selvfølgelig forsøge at være en god ambassadør for Accuro.