Christian Dolleris

Senior Business Controller – Arla Foods

Komplekse problemstillinger og kort tidshorisont krævede freelance seniorkonsulenter med et solidt fagligt fundament, der kunne bære noget fra dag ét – nogle der kunne tænke i end-to-end løsninger og indgå i et tæt samarbejde. Dét fik vi hos Accuro plus en meget bedre forretningsløsning end det, vi kom fra.

Arla Foods entrerede med freelance SAP-konsulenter fra Accuro til flerstrenget logistik-projekt. Arla Foods gennemførte et større SAP-logistikprojekt, der også involverede et delprojekt vedrørende Logistics Costing and Invoicing. Det var en kompleks opgave med en stram tidsplan og en kravspecifikation, der krævede detalje, overblik og interaktion med flere sideløbende delprojekter under det samlede SAP-projekt. Vi valgte at få hjælp udefra og entrerede med freelance SAP-konsulenter via Accuro til delprojektet.

Spidskompetence med stor bredde og dybde

– Projektet blev skudt igang med en meget kort deadline. Tidlige estimater viste, at projektet kunne vare i op til to år, men vi havde kun godt et år til færdiglevering. Vi valgte derfor at hyre freelance seniorkonsulenter ind fra Accuro, fordi vi havde brug for specialister, der hurtigt kunne komme ind i sagen, og som hurtigt kunne anvise os en vej til at nå i mål til tiden.

– Lige fra dag ét fungerede samarbejdet mellem Accuros freelancekonsulenter og vores egne folk rigtig godt. Informationsniveauet og den interne videns- og erfaringsdeling var helt i top. Der blev gjort rigtig meget for at holde momentum, bl.a med ugentlige møder, hvor alle fik et brush up på de forskellige delprojekter og mulighed for at påvirke udviklingen positivt ved for eksempel at komme med nye ideer. På den måde blev hele udviklingsprocessen effektiviseret med et minimum af spildtid.

– Vi havde helt klart med freelancekonsulenter at gøre, der kendte til flere SAP-områder end blot deres specialistområde. Det fik en positiv betydning for hele forløbet, at Accuros folk forstod vores forretning og udfordringer, og at de tænkte længere frem end til og med det delprojekt, de havde ansvaret for.

Freelancekonsulenter med bred erfaring og teamspirit

– I et projekt som dette er det vigtigt, at Accuros freelancefolk ud over deres spidskompetencer også havde en bred samarbejdserfaring og forstod at indgå i et sammenstykket team med alle de facetter, som det indebar.

– I et langvarigt projektarbejde, hvor freelancekonsulenter og Arla’s folk skulle arbejde tæt sammen 8-10 timer dagligt, var det ikke alene vigtigt, at kemien var god, man skal også kunne grine sammen. Det er en vigtig egenskab at have, når man blive fagligt udfordret, og tiden presser på. Men det er også vigtigt, at man forstår at skabe sociale frirum, hvor man kan tale om andre ting end bare det faglige og lade op til næste udfordring eller næste dag.

– Når vi vælger at arbejde sammen med erfarne seniorkonsulenter, er det fordi, at vi ud over at styrke mulighederne for at anskue problemstillinger fra et helikopterperspektiv, også ønskede at styrke en mere hensigtsmæssig kommunikation på tværs af teamet.

– Almindeligvis når jeg taler med IT-konsulenter, er der risiko for, at kommunikationen ender i bits and bytes og programmeringstankegang. Som business controller taler jeg i almindeligt sprog og finansielle termer, men ikke programmeringssprog. Så her fik Accuros seniorkonsulenter den vigtige funktion at være bindeled og skabe forståelse mellem forretningen og IT-specialisterne – og dermed styrke mine muligheder for virke ud til mit bagland.

Respekt for værdiskabende løsninger

– Under hele projektforløbet havde jeg mange udviklende diskussioner med Accuros konsulenter, der var meget fokuserede på at give os løsninger, som kunne bibringe merværdi indenfor de eksisterende rammer. Eksempelvis så havde jeg den udfordring, at Logistics Costing and Invoicing skulle flyttes fra den eksisterende systemplatform til SAP indenfor en meget stram deadline. Med en traditionel IT-tankegang ville det for mig umiddelbart betyde, at eksisterende funktionalitet skulle bibeholdes. Men det viste sig, at netop vores samarbejdsform med løbende diskussioner og den åbne dialogkultur gav Accuros folk muligheder for at anvise nye vinkler og kreative løsningsmuligheder, som jeg ikke havde kunne få, hvis jeg havde holdt fast i at gå den traditionelle vej.

– Samarbejdsformen og den åbne dialogkultur med Accuros folk har været en meget positiv erfaring og en brugbar viden, som jeg har taget med mig fra projektet. Derudover fik vi med Accuro en end-to-end løsning, hvor alle detailområder hang sammen – og der er ingen tvivl om i min organisation, at vi har fået en meget, meget bedre forretningsløsning end det, vi kom fra.