Winnie Bøttern Thorgaard - IBM - Accuro.dk
15992
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15992,page-child,parent-pageid-15970,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Godt teamwork med freelancespecialister sikrede Arlas migreringsprojekt ekstra værditilførsel

ARLA gennemførte i samarbejde med IBM et 14 måneder langt implementerings- og migreringsprojekt, som Winnie Bøttern Thorgaard, Associate Partner & Delivery Project Executive hos IBM, var projektleder for. Migreringen skulle implementeres over på en SAP-løsning på en eksisterende platform, og i takt med at projektet udviklede sig, valgte Winnie Bøttern Thorgaard at entrere med freelance SAP-specialister fra Accuro.

Forretningsforståelse og empatisk projektledelse
– Det var et omfattende flergrenet implementerings- og migreringsprojekt, der skulle implementeres på en SAP-løsning. Derfor fik jeg freelance SAP-specialister fra Accuro med på IBM-holdet. Det blev et rigtig godt teamwork allerede fra dag ét. Accuros folk var på alle måder proaktive. Svend Ørum, en af projektets teamleads og SAP-specialister, havde hurtigt dannet sig et overblik over projektets detaljer og forstod vores behov og var meget empatisk i hans samarbejdsform. Et godt eksempel er, at vi undgik at tabe momentum, da jeg akut manglede freelancekonsulenter. Svend Ørum kunne hurtigt anvise de helt rigtige kandidater til screening fra Accuros konsulentportefølje.

Teamwork og en god samarbejdsproces er altafgørende
– Faglig kvalitet er vigtig. Men når vi skal løse en så omfattende opgave, handler det måske mindst lige så meget om det, der foregår på det menneskelige plan. Især når man skal have et team til at fungere og samarbejde gnidningsløst over en så lang tidshorisont. Derfor lagde vi vægt på, at det ikke kun var skills og det faglige, som vi kiggede på, når vi screenede freelancespecialister, men mindst ligeså meget det personlige.
For mig er det altafgørende, at de freelancefolk, som vi tilknytter, forstår at begå sig i den kontekst, de bliver sat i. Vi har ofte flere underleverandører i spil samtidig. Derfor er det vigtigt, at vores tilknyttede specialister opfatter sig og agerer som del af IBM-teamet.

Et partnerskab frem for et kunde- og leverandørforhold
– Hos Accuro har jeg oplevet et særligt engagement. Jeg ved, at et vigtigt succeskriterie for Accuro er at kunne optimere deres kunders forretningsudbytte. Det kræver gensidig tillid og ærlighed i alle situationer. Og den virkelighed opnåede vi hurtigt i projektet, hvor jeg f.eks. ikke behøvede at være gatekeeper på alt. Jeg kunne stole på, at de, der skulle stå for 90 procent af afklaringerne, også gjorde det. Accuro demonstrede i hele projektforløbet i praksis, at målet for samarbejdet ufravigeligt var forbedring af de forretningsmæssige løsninger og metoder. Det betød en masse gensidig tillid, ikke mindst fordi vi formåede at udvikle vores daglige samarbejde til et effektivt partnerskab, der lå langt ud over et klassisk kunde- og leverandørforhold.

En helt speciel samarbejdskultur
– For mig er det vigtigt, at der i et projektudviklingsforløb er plads til en arbejdskultur, hvor man har lov til at være sig selv. Er det tilladt, kan man frit bidrage ufiltreret med det, man er dygtig til og performe på bedst mulige vis. Der skal i min optik være plads til at være individuelle mennesker parallelt med den faglige indsats, ligesom der skal være plads til et godt grin midt i alvoren. For har vi det ikke sjovt med vores arbejde, så er der heller ikke nogen, der bidrager positivt på den lange bane.

Gode stemninger skaber merværdi
– Et godt teamwork handler rigtig meget om at iscenesætte optimale rammer for produktiv stemning. Men det handler også om ærlighed og engagement. At være oprigtig i sin tilgang til samarbejdet og have en åben kommunikation om alt – både det gode og det mindre gode. Når vi er enige om en fælles målsætning og deadline, og vi er ærlig hele vejen, får man ikke bedre rammer for det personlige engagement.

– De konsulenter, jeg har fået ind via Accuro, har været 10-15 procent bedre end gennemsnittet. De er ikke alene udvalgt på baggrund af deres skills, men også ud fra deres mangeårige erfaringsgrundlag. Det er ganske få af de mange freelancekonsulenter, som jeg har interviewet, der ikke har været “in value”. Accuro har ramt plet 95 procent af gangene med de freelancekandidater, der er blevet bragt frem til et interview. Det er et meget højt kvalitetsniveau, som har smittet direkte af på det effektive teamwork, som jeg oplevede i hele forløbet af Arlas projekt.

Ovenstående tekster og billeder må på ingen måde og under nogen form gengives, kopieres eller distribueres uden opretshavers udtrykkelige skriftlige samtykke.   © Accuro ApS 2015