Lars U. Larsen

Økonomidirektør / CFO, Baker Tilly

Baker Tilly stod I efteråret 2019 overfor at opdatere både det interne it-system og det system, som vi bruger over for alle vores kunder. Vi har tidligere benyttet Accuro med succes, og vi fandt det naturligt at benytte vores netværk og række ud efter Accuro igen, da behovet for en projektleder og en fastansat specialist opstod.

Baker Tilly stod i efteråret 2019 overfor at opdatere både det interne it-system og det system, som vi bruger over for alle vores kunder. I den forbindelse havde vi brug for to profiler. Vi havde behov for en projektleder, som skulle drive opdateringen af det interne it-system.  Her var der tale om en tidsbegrænset konsulentstilling.

Den anden profil, som vi stod og manglede, var en fastansat specialist, da der her er tale om en kontinuerlig ydelse overfor vores kunder.

Vi har tidligere benyttet Accuro med succes, og vi fandt det naturligt at benytte vores netværk og række ud efter Accuro igen, da behovet opstod.

Accuro er gode til at følge tingene til dørs

En af styrkerne ved Accuro er tilgængeligheden hos jer. Der er ikke noget bedre som kunde end at føle, at leverandøren er tæt på og tilgængelig. Hos Baker Tilly oplevede vi også, at I er gode til at følge tingene helt i mål og sikre, at projektet og ansættelsen bliver en succes.
I er gode til at sætte jer ind i de behov, som vi stod med og hurtigt at komme på banen med muligheder, så vi havde nogle gode profiler at vælge imellem.
Der har i de to stillinger været forskellige sværhedsgrader. Vi forventede, at projektlederen er vant til at arbejde interimt, hvorimod var vi søgte en specialist til den fastansatte rolle. Her var det vigtigt at få én ombord, som ikke var specialist i det gamle system men som kunne bygge bro i mellem det nye og det gamle. De nye systemer kræver ny kompetence, da de er programmeret i ny software og hele tankegangen, med hvordan de opsættes, er anderledes.
En god medarbejder for Baker Tilly er én, som kommer ind med energi og masser af kompetencer. En, som har et drive og er god til at tage ansvar. Den fastansatte specialist, som I fandt, passer rigtig godt til Baker Tilly’s værdigrundlag og vores værdier: ”talk straight” og tage ansvar.

En god proces er et win for alle parter

Vi oplever, at markedet indenfor den type kandidater med de kompetencer, som vi søgte, er under pres, og eftersom mængden af kandidater ikke er stor, så kan det være en udfordring at finde de rette kandidater. Efter en search-proces er det rart som kunde at stå med mere end én kandidat. Hvis man står med kun én kandidat, er der reelt set ikke tale om et valg, og i sådanne situationer kan man derfor have tendens til at gå på kompromis. Hvis der ikke er flere kandidater at vælge imellem, er risikoen, for man ikke får den optimale løsning, derfor større. De kandidater, som vi fik præsenteret af Accuro, troede vi til gengæld fuldt og fast på kunne løfte opgaven.
Med projektlederen var det en løbende dialog, hvor jeg har talt mange gange med Svend Ørum i forbindelse med forlængelse af aftalen med projektlederen i flere omgange. En ting, som jeg bemærkede, er, at I er gode til også at varetage projektlederens interesser, så han også kan have mulighed for at finde noget nyt, når projektet er afsluttet. Det er egentlig et trepartssamarbejde, da det er vigtigt, at alle ser det som et Win. Alle tre parter skal synes at det er en succes.