Jan Løvendahl

Løsningsarkitekt & projektleder, NAV, Baker Tilly

Samarbejdet med Accuro har fungeret upåklageligt. Man kan mærke på dialogen undervejs, at Accuro har en interesse for markedet og de udfordringer, som kunderne sidder med. Det betyder at jeg får tilbudt nogle projekter, som passer til de kompetencer, som jeg har, så jeg undgår at ende i et projekt, hvor jeg er fejlplaceret

Jan Løvendahl har 30 års erfaring med løsningsdesign, projektledelse og optimering. En af mine værdier er at sikre kunden et projekt, der giver værdi for pengene. Det føler jeg lykkes hos Baker Tilly. På baggrund af dette er jeg blevet forlænget en del gange.

Accuro har en viden om markedet og evnen til at se udfordringen fra kundens side og finde den rette konsulent

Mine spidskompetencer er løsningsdesign, projektledelse og optimering, og jeg fik fornøjelsen at sætte alle mine kompetencer i spil hos Baker Tilly.
Jeg blev hyret ind for at udarbejde kravspecifikationen for kundens nye løsning, som dets egne NAV medarbejdere kunne udvikle.
Efterfølgende fik jeg mulighed for at deltage som ekstern projektleder. Omfanget af projektlederrollen planlægges løbende med kunden.
Accuro har en viden om markedet og evnen til at se udfordringen fra kundens side og finde den rette konsulent. I kommer ind til kunden, før processen kommer i gang, og før det går skævt. Det hænger sammen med Accuro’s måde at samarbejde med deres kunder på. I har sat jer grundigt ind i kundens behov og har opbygget et godt kendskab til kunden. Det gør, at det er en fordel at arbejde sammen med jer, fordi det, som jeg kan levere, er det, som kunden efterspørger - og jo større succes bliver projektet, fordi matchet mellem kunden og mig bliver bedre.

Accuros værdisæt passer godt med mine egne værdier og måde at arbejde på

Accuros værdisæt, som er Troværdighed, ærlighed og respekt for opgaven, passer godt med min egen måde at arbejde på.
Mine værdier er at sikre kunden et projekt, der giver værdi for pengene. Det føler jeg lykkes i det her projekt. På baggrund af dette er jeg blevet forlænget en del gange.
Accuro går mere målrettet efter den her type af opgaver af andre, er mit indtryk. Derfor er I bedre til at skabe det match end andre. Det, som I har sælger, og det, som kunden får, hænger sammen.
Jeg ser bestemt et samarbejde fremover med Accuro, hvor jeg har mulighed for at lave det, som jeg bedst kan lide at lave nemlig løsningsdesign, projektledelse og optimering. Accuro’s styrke er helt klart evnen til at se det rette match.

CEO & Owner

Svend Ørum

sgo@accuro.dk
(+45) 4097 2064

CEO & Owner

Svend Ørum

sgo@accuro.dk
(+45) 4097 2064